Dementie

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met dementie in onze naaste omgeving.
Het aantal mensen met dementie is door vergrijzing vervijfvoudigd.
Van 50.000 in 1950 tot ruim 270.000 nu.
Het aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen.
1 op de 3 vrouwen krijgt dementie in haar leven.
Bij mannen is dit 1 op de 7.
Mensen met dementie en hun naasten krijgen te maken met veel onbegrip uit hun omgeving.
Dementie heeft enorm veel impact op het leven.
Het betekent voor veel mensen verlies, van zichzelf, van elkaar
en van de mooie dromen en plannen die ze vaak nog samen hebben.
Naasten beschrijven een gevoel van rouw voor hun partner die er nog wel is,
maar zo anders is dan voorheen.

Mensen met dementie zijn vaak verward, angstig of achterdochtig.
Het vergeten van de simpelste dagelijkse handelingen maakt onzeker.
Het karakter kan veranderen.
De ziekte raakt ons allemaal.
We krijgen ermee te maken als mantelzorger, als buurman of buurvrouw,
werkgever of medewerker, jong en oud.