Natuurfilms helpen ontspannen bij dementie.

Dementie

Dementie begint bij het steeds vaker vergeten van kleine dingetjes en details en ontwikkelt zich in de loop van de tijd naar een ziekte met ernstige stoornissen in het korte- en langetermijngeheugen.
Maar ook de gewone dingen in het dagelijks leven, zoals wassen, eten, lopen en het herkennen van personen en voorwerpen gaat hoe langer hoe moeizamer.
Daardoor zijn mensen met dementie vaak verward, angstig of achterdochtig.
Het vergeten van de simpelste dagelijkse handelingen maakt onzeker.
Dementie heeft enorm veel impact op het leven. De ziekte raakt ons allemaal.

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met dementie in onze naaste omgeving.
Als Mantelzorger, als buurman of buurvrouw, werkgever of werknemer, jong of oud.
Het aantal mensen met dementie is door vergrijzing vervijfvoudigd.
Van 50.000 in 1950 tot ruim 270.000 nu.
Het aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen.
1 op de 3 vrouwen krijgt dementie in haar leven.
Bij mannen is dit 1 op de 7.