Reminiscentie

Films als reminiscentie bij dementie

De films kunnen gebruikt worden als hulpmiddel voor het bewust ophalen van positieve herinneringen.
Mensen kunnen herinneringen hebben aan de boerderij of aan bepaalde dieren, aan de zee of het bos. Maar ook aan bepaalde voorwerpen van vroeger.
Door hen vragen te stellen over de beelden komen de herinneringen terug, en gaan ze vertellen over wat ze hebben meegemaakt.

Bij reminiscentie in een groep vullen mensen elkaar aan en reageren op elkaar, zo versterken ze elkaars herinnering. Maar ook een familielid, een vrijwilliger of medewerker kan aan de slag met de beelden. 
Het is een manier om in gesprek te komen en er achter te komen wat iemand heeft beleefd. Dat geeft betrokkenheid.

Praten over positieve gebeurtenissen uit het leven helpt henzelf en anderen te herinneren wie men was. Het geeft een gevoel van veiligheid. Vooral plezierige en fijne herinneringen staan op de voorgrond.

Er zijn zoveel dingen in de tijd van nu, die men kwijt is geraakt door de dementie, dan is het heel fijn om over een onderwerp te praten dat men nog wel kent.